google

Často se nás ptáte

Svíčka se po nalití do formy při chladnutí propadá, co s tím?

 • Vosková směs se při chladnutí smršťuje. Nejvíce se to projeví právě propadem ve středu formy nebo i na boku svíčky.
 • Svíčku je proto třeba jednou až dvakrát dolít. Případně před doléváním ještě ne zcela vychladlé svíčky ji opatrně propíchnout, aby se dolitím vyplnily i možné dutiny uvnitř svíčky.

Mám používat parfém do svíček?

 • Používání parfémů vůbec je čas od času velmi diskutované téma.
 • Firma CANDLEART přistupuje k výběru nabízených parfémů velmi zodpovědně. Zajišťujeme, aby v našem sortimentu byly jen ty parfémy, které by (při použití do vosků / svíček / hořlavých gelů / lampových olejů) vyhovovaly neustále rostoucím požadavkům na ochranu zdraví spotřebitele a životního prostředí.
 • Nicméně "každému všechno nevoní" nebo mu přímo vadí, nebo je na konkrétní parfém alergický. Potom je lepší se takovému parfému vyhnout a zvolit jiný nebo ho nepoužít vůbec.
 • Rozhodnutí zda parfém použít a v jakém množství je na výrobci.

Nejde vyndat svíčku z formy, co s tím?

 • Pokud nejde vyndat svíčku z formy je zapotřebí přidat do voskové směsi aditivum CANDITIV STANDARD nebo CANDITIV FORTE PLUS. Aditivum potlačuje nežádoucí krystalizaci parafinu, zvyšuje "vnitřní mazivost" parafinových směsí, jejich dobré odloučení od stěn forem a výsledkem jsou hladší povrchy svící.Podle kvality vstupního parafinu a požadované tvrdosti svíček dávkujeme v množství 5 - 15%. Aditivum nejprve rozpusťte v menším množství roztaveného parafinu a teprve potom vlijte do celého objemu roztavené směsi / parafinu a dobře zamíchejte.

Na povrchu litých svíček se tvoří puchýřky, co s tím?

 • Použitá vosková směs má nedostatek aditiva CANDITIV STANDARD. Nedostatek aditiva se může projevit i po delší době. Svíčky odlévané do forem mohou mít po vyjmutí krásný vzhled a  teprve po čase, jednom nebo i čtrnácti dnech, se na nich objeví puchýře, nebo jakési záprasky - nehty. Pokrytí celé svíčky glazurou mnoho nespraví. V místě nehtů pak  pod glazurou vyskočí puchýře. Svíčky jsou prakticky k nepotřebě.
 • Odpověď tedy je: přidávat aditivum. Vždy. Je to preventivní řešení problémů, které nastanou ve chvíli, kdy je nejméně čekáme a když se to nejméně hodí. 

Jak poznat, kdy je nutné přidat aditivum?

 • Někdy si o přídavek aditiva řekne materiál sám. Když se při výrobě máčených svíček začaly tvořit kroužky, věděli jsme, že je nutné přidat aditivum. Odlili jsme ze základní vany s roztavenou směsí část taveniny do zvláštní konve, přidali aditivum, roztavili směs až byla zcela čirá a pak nalili za současného míchání zpět do základní vany. Roztavená směs se mléčně zkalila a my jsme mohli pokračovat v práci
 • Jindy se nedostatek aditiva neprojeví tak jasně a rychle. Když např. zhotovujete svíčky odlévané do forem, mají po vyjmutí krásný vzhled a po čase, jednom, nebo i čtrnácti dnech, se na nich objeví puchýře, nebo jakési záprasky - nehty. Pokrytí celé svíčky glazurou mnoho nespraví. V místě nehtů pak vyskočí pod glazurou puchýře. Svíčky jsou prakticky k nepotřebě. Známe případy kvílejících kolegů, kterým se jinak krásné svíčky znehodnotily až po dvou měsících
 • Pro nás tím vzniká jednoduchá odpověď na otázku, kdy přidávat aditivum. Vždy. Je to preventivní řešení problémů, které nastanou ve chvíli, kdy je nejméně čekáme a když se to nejméně hodí. Výjimkou jsou svíčky vyráběné lisováním z parafinu, který je v práškovém stavu, ale to už je zase jiná kapitola.

Jaký je rozdíl mezi solventovými a pigmentovými barvami?

 • Pigmentové barvy jsou určené pro povrchové barvení, kdy hotovou svíčku ponoříme do obarvené voskové směsi (Candle coat pigment, barevný Star Wax nebo vaše vlastní  směs obarvená pigmentovými barvami Candle-color pigment). Pigmentové barvy nedifundují do hmoty vlastní svíčky. To se dobře uplatňuje u řezaných svíček, kdy se prořezávají vrstvy několika barev, které při použití pigmentových barev do sebe navzájem nedifundují.
 • Solventové (rozpustné) barvy slouží k probarvení celé hmoty svíčky. Nejsou vhodné pro ponoření hotové svíčky do obarvené voskové směsi, protože solventové barvy difundují do hmoty svíčky.