google

CANDITIVA - ADITIVA

PROČ používat CANDITIV ADITIVA: pro zlepšení vlastností vosků  

   

ADITIVA jsou složky, které, jsou-li přidány do základního materiálu, ovlivňují a výrazně zlepšují jeho vlastnosti. V palivářském průmyslu jsou již dlouhou dobu nutností např. při výrobě olejů, které jsou používané ve stále více namáhaných spalovacích motorech.

Specifická aditiva navržená a vyráběná pro voskové směsi umožňují připravit svíčky takových vlastností a parametrů, jakých bez jejich použití není možné dosáhnout.
V současné době vyrábíme a dodáváme dva druhy aditiv ve tvaru desek o hmotnosti 4 až 6kg. Součástí dodávek je i poradenská služba. Ceny aditiv jsou zde.

 

Aditiva

CANDITIV STANDARD

Patří mezi základní aditiva výrazně zlepšující vlastnosti vosků, zvláště parafinů. Potlačuje nežádoucí krystalizaci a "plísňový vzhled" parafinu, zvyšuje "vnitřní mazivost" parafinových směsí, jejich dobré odloučení od stěn forem. Výsledkem jsou hladší povrchy svící. 

CANDITIV STANDARD činí roztavené směsi tixotropní - zřetelně zlepšuje chování parafinových směsí v tekutém stavu. Uvedené vlastnosti jsou nezbytné při zhotovování máčených a tažených svíček. Při namáčení svíček do roztavené voskové směsi, ve které je aditivum, se vytváří hladký povrch, který rovnoměrně pokrývá "tloustnoucí svíci". Přítomnost CANDITIV STANDARDu zabraňuje tvorbě záclon a nepravidelností.

Kolik dávkovat? Osvědčuje se dávkovat 4% aditiva počítáno na váhu vosku (parafinu).

CANDITIV FORTE PLUS

Jeho základní vlastnosti jsou společné s CANDITIVEM STANDARD. Navíc ale zvyšuje bod tání (tuhnutí) svíček. U svící, které mají větší průměr, to znamená delší dobu hoření, než plamen roztaví hladinu vosku a svíčka začne téci a kapat. Svíce, ve kterých je CANDITIV FORTE PLUS, jdou lépe vyjmout z formy, jejich povrch je hladší a dají se snadno leštit.

Kolik dávkovat? Podle kvality vstupního parafinu a požadované tvrdosti svíček dávkujeme v množství 5 - 15% aditiva počítáno na váhu vosku (parafinu).

 

Možné problémy a jejich odstranění:

JAK poznat, kdy je nutné přidat aditivum? 

  • Někdy si o přídavek řekne materiál sám. Když se při výrobě máčených svíček začaly tvořit kroužky, věděli jsme, že je nutné přidat aditivum. Odlili jsme ze základní vany s roztavenou směsí část taveniny do zvláštní konve, přidali aditivum, roztavili směs až byla zcela čirá a pak nalili za současného míchání zpět do základní vany. Roztavená směs se mléčně zkalila a my jsme mohli pokračovat v práci
  • Jindy se nedostatek aditiva neprojeví tak jasně a rychle. Když např. zhotovujete svíčky odlévané do forem, mají po vyjmutí krásný vzhled a po čase, jednom nebo i čtrnácti dnech, se na nich objeví puchýře případně nehty. Pokrytí celé svíčky glazurou nic nespraví. V místě nehtů pak vyskočí pod glazurou puchýře. Svíčky jsou prakticky k nepotřebě. Známe případy kvílejících kolegů, kterým se jinak krásné svíčky znehodnotily až po dvou měsících
  • Pro nás tím vzniká jednoduchá odpověď na otázku, kdy přidávat aditivum? Odpoběď je: Vždy. Je to preventivní řešení problémů, které nastanou ve chvíli, kdy je nejméně čekáme a když se to nejméně hodí. Výjimkou jsou svíčky vyráběné lisováním z parafinu, který je v práškovém stavu, ale to už je zase jiná kapitola.

Jak odstranit klkovitá mračna, která se vytvoří v tavicím kotli? 

  • Je-li obsah kotle udržován po delší dobu v roztaveném stavu a není zpracováván, vytvoří se klkovité shluky, něco jako mračna. Aditivum pak ztrácí svou hlavní funkci, protože není ve směsi rovnoměrně rozptýlené. Jednoduchá náprava spočívá v ohřátí a zamíchání celé směsi až na teplotu, kdy se vše rozpustí. Tavenina se stane čirou, teplotu je možné potom snížit až na teplotu pracovní.