google

Politury pro finální úpravu svíček

CANDLE - COAT    POLITURY PRO FINÁLNÍ ÚPRAVU SVÍČEK

Barevné politury CANDLE - COAT slouží ke konečným povrchovým úpravám svíček. Jejich složení je výsledkem dlouholetého vývoje a důvěrné znalosti použitých komponent a je zaměřené k dosažení nejvyšší estetické a užitné hodnoty svíček. Cena politur je uvedena v ceníku speciálních voskových směsí pro výrobu svíček zde.

CHARAKTERISTIKA a VLASTNOSTI:

 • Politura CANDLE - COAT baze je základní bílá politura bez přídavku barvy. Záleží na zákazníkovi, zda ji použije jako takovou, nebo si ji přibarví sám. Její bělost lze ještě zesílit přídavkem bílé pigmentové barvy. Množství barvy má být 1 až 3%, v případě běloby 3% barvy (počítáno na hmotnost politury) (tedy 10-30g na 1kg barveného vosku).
 • Politura CANDLE - COAT pigment je barvená námi vyrobenými pigmentovými barvami.
 • Politury vytvářejí na svíčkách barevný nebo bílý povrch hedvábného, až vysokého lesku, který kromě estetického účinku zvyšuje díky své tvrdosti a pružnosti mechanickou odolnost svíčky. Součástí politur jsou složky umožňující dobré spojení politury s upravovanou svící. Politury dále obsahují komponenty způsobující tixotropitu směsi v roztaveném stavu. Výsledným efektem je proto hladký povrch svíce bez nežádoucích varhánků a "záclon".
 • Při hoření napomáhá politura k vytvoření misky zadržující roztavenou směs a tím i k nestékavosti svíce. Aplikací politur dochází k výraznému zvýšení estetické hodnoty svíčky, kterou lze dále umocnit jejím leštěním nebo lakováním.

BARVY CANDLE - COATu

Obecně lze připravit bílou a všechny barevné odstíny, které jsou v sortimentu námi vyráběných pigmentových barev. Další prakticky neomezenou škálu barev o počtu několika set až tisíc odstínů lze získat vzájemným mícháním barev. 

V současné době jsou vyráběny CANDLE - COATy v barvách: 

 • bílá
 • žlutá
 • oranžová
 • medová
 • zelená
 • modrá
 • fialová
 • lila
 • červená
 • černá

Na přání zákazníka jsme schopni vyrobit politury v dalších odstínech. Velmi dobrým vodítkem při volbě nových odstínů je např. barevná škála vzorníku Pantone. 

 APLIKACE - způsob nanesení na svíčku:

Svíčky určené k povrchové úpravě se jednou až dvakrát namáčejí do roztavené směsi. Rychlost namáčení závisí na tvaru a teplotě svíčky. Obecně platí, že se zvyšující se teplotou politury se zmenšuje síla filmu a zvyšuje sklon ke stékání směsi za tvorby "záclon". Se snižující se teplotou (jak lázně, tak i svíčky) se tvoří silnější film. Při nedostatečně prohřáté svíčce nebo teplotě lázně nedochází k dokonalému přilnutí politury ke svíčce a pod povrchem politury vznikají puchýře a bubliny. Uvedeného, jinak nepříznivého jevu, se někdy využívá k tvorbě bublinkovatých - strukturálních svíček. Svíčku můžeme po namočení do CANDLE - COATu nechat volně vychladnut. Získaný povrch je matný nebo hedvábného lesku. Naopak, namočíme-li svíčku ihned po nanesení CANDLE - COATu do studené vody, získáme svíci o vysokém lesku.

Před případným lakováním není nutné svíčky leštit ani jinak upravovat. Pro lepší přilnutí laku k povrchu je výhodné nechat svíčky co nejdelší dobu "zestárnout"

DOPORUČENÍ

Pro tavení je výhodnější a bezpečnější používat nádoby vyhřívané na vodní nebo olejové lázni než nádoby ohřívané přímým ohřevem. Při lokálním přehřátí směsi může docházet k degradaci některých barviv a tím i ke změně jejich odstínu.

Roztavenou polituru je třeba udržovat v homogenním stavu. Nepříznivý vliv na kvalitu povrchu mají částečky ztuhlé směsi přítomné v lázni, vzniklé např. ochlazením stěn nádoby nebo hladiny lázně. Teplota svíčky by měla být 22±2°C. Optimální teplota lázně je 85±2°C. Při vyšších teplotách se získá tenčí vrstva, při velmi vysokých teplotách dochází k přetržení naneseného filmu.

Mezi výrobní tajemství svíčkařů patří různé povrchové efekty založené na postupném máčení svíček v různě barevných CANDLE -COATech při teplotách nad 100°C. 

Pro dokonalý výsledný efekt je důležité, aby roztavená politura byla udržována v nejvyšší čistotě. Doporučujeme proto zbavit se případných mechanických nečistot filtrací přes kovová síta před použitím politury.

Rychlost vytahování svíčky z politury je nutno volit tak, aby přebytek politury po svíčce nestékal a netvořil "záclony". 

MOŽNÉ PROBLÉMY a jejich odstranění: 

 • Politura se špatně spojuje s podkladem - pod vrstvou politury se tvoří puchýře. Důvodem bývá nízká teplota CANDLE -COATu nebo příliš studená svíčka.  
 • CANDLE COAT - pigment se rozsazuje - odstraní se občasným zamícháním celé lázně buď ručním míchadlem (kopistí) nebo lépe míchadlem upevněným ve vrtačce.
 • Politura tvoří na svíčce příliš silnou vrstvu a/nebo se v ní tvoří hrubší částice, klky nebo chuchvalce. Navenek pak může mít roztavený CANDLE - COAT jiný vzhled než obvykle. Stává se tak většinou v případech, kdy se politura po určité pauze (např. po víkendu nebo delší zastávce) znovu uvádí do provozu. Řešení spočívá v dostatečném prohřátí politury. CANDLE - COAT zahřejte na 90 až 100°C, důkladně promíchejte a nechte opět zchladnout na obvyklou pracovní teplotu.