google

Enkaustika

Encaustic Wax - enkaustické voskové barvy. Enkaustika může být použita k vytvoření komplexní malby, jako to umožňuje olej a akrylové barvy.